Commissie Visitatie

De Commissie Visitatie heeft als doel het ondersteunen en stimuleren van het kwaliteitsmanagement van gynaecologische praktijken. Door een vijfjaarlijkse intercollegiale visitatie wordt de maatschap/vakgroep een spiegel voorgehouden van de eigen zorg voor kwaliteit. De uitkomst van de zorg en de aandacht voor het zorgproces zelf worden beoordeeld. Waar nodig worden aanbevelingen voor verbetering van de zorg geformuleerd.

De visitatie 
Een visitatiecommissie ad hoc voert de visitaties uit. Deze commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden (bij een UMC) van de Commissie Visitatie, en een ambtelijk secretaris. Iedere vakgroep Obstetrie & Gynaecologie (ZBC, Algemeen ziekenhuis of UMC) wordt eens per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie en de voorbereiding moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn en bijdragen, inclusief de chef de clinique en fellows.

De NVOG maakt sinds 2016 gebruik van de webbased visitatietool Exata. Dit systeem ondersteunt de te visiteren gynaecologen, de visiteurs en het NVOG-bureau bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Het systeem is gebruiksvriendelijk van opzet, altijd toegankelijk en geeft de gebruiker zicht op het proces van de visitatie.

Mail naar liesbethekkers@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten