Commissie Collegiale Ondersteuning

De Commissie Collegiale Ondersteuning:

  • biedt een luisterend oor na het meemaken van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis
  • geeft informatie
  • maakt leden wegwijs bij bijvoorbeeld een tuchtzaak

De commissieleden zijn gynaecologen of AIOS die speciale interesse hebben in de juridische kanten van het vak, en leden die speciale interesse hebben in de emotionele kanten van het vak. De commissieleden zijn geen psychiater, jurist of psycholoog.

Wij streven ernaar het bewustzijn te vergroten van de kwetsbaarheid van het vak en de impact van ingrijpende gebeurtenissen in het vak op het functioneren. Wij organiseren één tot twee keer per jaar de Complicatiedagen ‘Fout gegaan, ook fout gedaan?’, waarbij deelnemers een casus presenteren die hen heeft geraakt.

De commissie is bedoeld voor gynaecologen en AIOS. Zij kunnen na te zijn ingelogd een aanvraag doen voor een peer support. De privacy is vanzelfsprekend gewaarborgd. Mail naar collegialeondersteuning@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten