Commissie Gynaecoloog en Recht

De Commissie Gynaecoloog en Recht heeft de volgende doelen:

  • vergroten van kennis onder gynaecologen en AIOS over juridische onderwerpen binnen ons vakgebied
  • beantwoorden van vragen van leden op de raakvlakken medisch-inhoudelijk/juridisch gebied
  • behandelen van vragen vanuit de leden voor deskundigen/expertises die binnenkomen bij de NVOG
  • zo nodig uitvoeren of laten uitvoeren van medische rapportages of expertises
  • borgen van kwaliteit van de door de NVOG voorgestelde deskundigen en van medische rapportages of expertises
  • beoordelen kwaliteitsdocumenten op juridische consequenties
  • mede beoordeling leden medische tuchtcolleges
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVOG-bestuur

Wij willen deze doelen onder andere bereiken door onderwijs, participeren in het Gynaecongres en publiceren in het NTOG; door het schrijven van rapportages en door regelmatig onderling overleg en overleg met relevante partijen binnen en buiten de NVOG. Daarnaast borgen wij de kwaliteitscriteria van deskundigen. Waar nodig, definiëren wij deze en stellen wij ze vast.