Commissie Gynaecoloog en Maatschappij

De Commissie Gynaecoloog en Maatschappij vertegenwoordigt namens de NVOG de maatschappelijke belangen van enerzijds iedere vrouw in elke levensfase en anderzijds de leden van de NVOG. Dit doen wij door maatschappelijke problemen in het kader van de gynaecologische, seksuele en reproductieve zorg in de samenleving te signaleren. De basis voor ons handelen berust op de volgende kernwaarden: maatschappelijk verantwoord (be)handelen, respectvol, betrouwbaar, ethisch en integer.