Commissie Gynaecologische Transgenderzorg (CGT)

De commissie Gynaecologische Transgenderzorg (CGT) heeft binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) als doel om op het gebied van de transgenderzorg tot een netwerk te komen om kennis te delen, bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg en aandacht te hebben voor het onderwerp binnen de opleiding tot specialist.
Kerngroepleden van de CGT zijn werkzaam in de verschillende genderteams in Nederland en vormen een netwerk met regiopartners. Transgenderzorg bestaat uit multidiscipliniare zorg verzorgd door onder andere kinderartsen, endocrinologen, psychologen, psychiaters, plastische chirurgen, urologen, gynaecologen, KNO artsen en MKA chirurgen.

Onze doelstellingen:

  1. Kennis, onderwijs en onderzoek bevorderen op het gebied van transgender zorg in de obstetrie, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde.
  2. Bijdrage leveren aan protocollen en richtlijnen in dit gebied evenals aan de opleiding tot gynaecoloog.
  3. Belang van de gynaecologische transgenderzorg uitdragen en waarborgen; betrokken zijn bij maatschappelijke aspecten in dit veld.
  4. Twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren waar belangrijke onderwerpen op dit gebied ter sprake worden gebracht en casuïstiek kan worden ingebracht.
  5. Vraagbaak zijn voor de NVOG leden op het gebied van gynaecologische genderzorg.
  6. Aanspreekpunt zijn voor maatschappelijke aspecten op dit gebied.

Kerngroepleden:
UMCG:
Karin van der Tuuk
Marjan van den Berg
Radboudumc:
Marian Spath
Laura Spinnewijn
Amsterdam UMC:
Freek Groenman
Rachel Tros
Emmy van den Boogaard
Norah van Mello
Gender Clinic:
Hans Trum

Eerste bijeenkomst
Op vrijdag 17 november 2023 wordt de eerste multidisciplinaire kennisdag transgenderzorg georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor zorgverleners die reeds transgenderzorg bieden en voor zorgverleners die dit (nog) niet doen (zoals huisartsen, psychologen en medisch specialisten).

Lid worden?
De commissie staat open voor iedereen met een Big-registratie en aandacht voor- of werkzaamheden binnen transgenderzorg, binnen de obstetrie en/of gynaecologie. Voor meer informatie kunt u mailen naar transgenderzorg@nvog.nl.

Specifiek zoeken?