NVOG Global Network

global network committee

-a step forward to efficient international collaboration-

Missie
De NVOG onderschrijft de universele rechten voor meisjes en vrouwen wereldwijd om toegang te hebben tot kwalitatief optimale reproductieve en gynaecologische zorg en levert hier een actieve bijdrage aan. NVOG Global Network richt zich op de samenwerking met internationale partners op het gebied van kennisuitwisseling in de vorm van kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, opleiding en wetenschap (betreffende de vier pijlers binnen de gynaecologie) en komt op voor seksuele en reproductieve rechten voor meisjes en vrouwen wereldwijd. Kernbegrippen hierbij zijn: samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en duurzaamheid.

Visie
NVOG Global Network bundelt krachten, bouwt en onderhoudt netwerken en legt dwarsverbanden voor de internationale samenwerking op het gebied van wetenschap, opleiding, praktische samenwerkingsverbanden en internationale zeggenschap in het kader van reproductieve en gynaecologische zorg.

Doelstellingen
Wij leveren een actieve en constructieve bijdrage aan kwalitatief optimale zorg en bevorderen de seksuele en reproductieve rechten voor alle vrouwen en meisjes wereldwijd. Dit doen wij op vier gebieden. Zie voor meer informatie Doelstellingen Global Network.

Contact the Global Network