SIG/Werkgroep Menopauze

Het doel van de werkgroep/SIG Menopauze oftewel de Dutch Menopause Society (DMS) is het bevorderen van inzicht en kennis rondom de menopauze en het belang van ‘gezond ouder worden als vrouw’ voor zorgprofessionals. De samenwerking met andere disciplines staat daarbij hoog in het vaandel en is van meerwaarde voor de kwaliteit van zorg.

De DMS is onderdeel van de Pijler Voortplantingsgeneeskunde en van de Pijler Gynaecologie.
Als leden worden gewone, buitengewone en seniorleden en AIOS van de NVOG toegelaten. Ook overige artsen of arts-assistenten (mits BIG geregistreerd), psychologen en verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC kunnen lid worden. De contributie bedraagt € 50 per kalenderjaar. Voor AIOS is het gratis. Wilt u lid worden van de DMS? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.

Wij organiseren diverse nascholingen, zowel fysiek als online. Daarnaast participeren we in diverse richtlijnen, stimuleren we wetenschappelijk onderzoek en werken we nauw samen met de patiëntenvereniging Vuurvrouw. DMS-symposia vinden jaarlijks plaats en hebben altijd een actueel thema. Ze zijn gratis toegankelijk voor leden, niet-leden betalen € 50.

De website deMenopauzespecialist.nl geeft op de Homepage openbare informatie, andere zaken zijn via een inlog toegankelijk voor leden. Leden ontvangen regelmatig wetenschappelijke artikelen door een e-mailalert.

Als wetenschappelijke vereniging steunen we de patiëntenwebsite Vrouwenindeovergang en leveren we teksten en blogs aan. Via social media en in diverse kranten, tijdschriften en soms TV-programma’s vragen we meer aandacht voor vrouwen in deze levensfase en hopen zo dit onderwerp nog beter op de kaart te zetten.