SIG Fertiliteitspreservatie

De SIG Fertiliteitspreservatie van de NVOG stimuleert de zorg voor en onderzoek naar het behoud van de mogelijkheid tot voortplanting wanneer vruchtbaarheid bedreigd wordt door (de behandeling van) ziekte.
Binnen dit samenwerkingsverband werken gynaecologen, fertiliteitsartsen en klinisch-embryologen samen met als doel fertiliteitspreservatie voor patiënten uit heel Nederland beschikbaar te maken. In elke deelnemende kliniek wordt uniform gecounseld over de (on)mogelijkheden van fertiliteitspreservatie en kan psychosociale ondersteuning worden geboden.

Wilt u lid worden van de SIG Fertiliteitspreservatie? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.