SIG Anticonceptie

De SIG Anticonceptie is een multidisciplinaire werkgroep, die al meer dan 30 jaar bestaat.

In deze werkgroep zijn de stakeholders vertegenwoordigd die zich bezig houden met anticonceptie (NHG, NGvA, Rutgers, onderzoekers Universiteit van Utrecht en de NVOG).

Onze doelen zijn:

  • kennis en belangstelling op het gebied van de anticonceptie en anticonceptiegedrag te bevorderen
  • de NHG-standaard Anticonceptie te actualiseren op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
  • samenwerking in de werkgroep te bevorderen evenals afstemming van projecten onderling bevorderen
  • persvragen of vragen uit het veld/c.q. van andere beroepsverenigingen te beantwoorden
  • bij actualiteiten snel en adequaat te reageren
  • voor de NVOG afstemming te bevorderen met overlappende werkgroepen qua kennis (bijvoorbeeld met de Werkgroep Kinder- en Adolescentengynaecologie en de Werkgroep Menopauze)

Wij organiseren jaarlijks een Ledenvergadering, met daarbij een nascholing. Dit jaar op 9 november 2022. Ook leveren wij regelmatig een bijdrage aan de pijlerdagen van de Pijler Voortplantingsgeneeskunde tijdens het Gynaecongres.

Wilt u lid worden van de SIG Anticonceptie? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.