SIG ART

De SIG ART houdt zich bezig met het bevorderen van de kwaliteit van zorg van vruchtbaarheidsbehandelingen. We nemen het voortouw in richtlijnontwikkeling, het opzetten van een landelijke registratie en ontwikkelen kwaliteitseisen voor de opleiding tot arts voortplantingsgeneeskunde, gynaecoloog en subspecialist. We streven naar een goede samenwerking tussen gynaecologen en andere disciplines, internationale verenigingen en patiëntenverenigingen.

Wilt u lid worden van de SIG ART? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.