SIG Kindergynaecologie en Endocrinologie (KGE)

De Werkgroep Kinder- en Adolescentengynaecologie (WKAG) heeft binnen de NVOG als doel om de zorg binnen dit deelgebied in Nederland te optimaliseren.

De werkgroep, die in 1995 werd opgericht, doet dit onder andere door informatievoorziening aan professionals en patiënten, het organiseren van (na)scholingen en netwerkvorming. Gezien de diversiteit aan problemen en het feit dat het een leeftijdscategorie betreft en niet een bepaalde groep ziektebeelden, valt de werkgroep onder de Pijler Gynaecologie en sinds 2018 ook onder de Pijler Voortplantingsgeneeskunde onder de naam SIG Kindergynaecologie en Endocrinologie (SIG-KGE).

De zorg voor kinderen en adolescenten met gynaecologische problemen vereist een specifieke aanpak met aandacht voor de bijzondere behoeften van deze categorie patiënten en hun naasten. Deze zorg betreft zowel de acute problematiek als de lange-termijn-begeleiding en vereist kennis van verschillende facetten inclusief ontwikkelingspsychologie, endocrinologie, (toekomstige) fertiliteit en seksuele functie en ontwikkeling.

De werkgroep vergadert plenair tweemaal per jaar. Bij de plenaire vergadering wordt een thema behandeld in de vorm van een minisymposium, aangedragen casuïstiek wordt besproken en terug gerapporteerd en er vindt een businessmeeting van de werkgroep plaats. Kennisoverdracht en netwerkontwikkeling worden hiermee bevorderd.
Daarnaast is de werkgroep collectief lid van de European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology (EURAPAG) en de International Federation Of Pediatric and Adolescent Gynecology (FIGIJ), respectievelijk de Europese- en wereldzusterorganisaties voor kinder- en adolescentengynaecologie.

De kosten voor het lidmaatschap van de werkgroep/SIG bedragen € 100. Daarmee ontvangt je ook het tijdschrift Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology (JPAG) digitaal. Voor AIOS bestaat het tientjes-lidmaatschap, dit is zonder JPAG-lidmaatschap. Zowel (aspirant-)leden van de NVOG als van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) kunnen lid worden. Wilt u lid worden van de SIG Kindergynaecologie en Endocrinologie? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. Lidmaatschap van de SIG KGE betekent tevens lidmaatschap van de Werkgroep Kinder- en Adolescentengynaecologie.