Working Party on International Safe Motherhood and Reproductive Health

De Working Party on International Safe Motherhood and Reproductive Health (ISM&RH) heeft als doel de maternale gezondheid en vrouwengeneeskunde in lagelonenlanden te verbeteren door gezamenlijke projecten met lokale organisaties en personen. Dergelijke projecten verbeteren de kennis en vaardigheden van de lokale en Nederlandse zorgverleners. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd door te investeren in netwerken en het ter beschikking stellen van wetenschappelijke kennis en ervaring. Dit heeft al geleid tot meerdere proefschriften, die op onze website beschikbaar zijn.

Wij dragen actief bij aan het opleiden van artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde en wij streven naar het onder de aandacht brengen van maternale gezondheid en vrouwengeneeskunde in lagelonenlanden en bij vrouwen met een laag inkomen in Nederland.

De ISM&RH heeft de volgende doelen:

  • het verbeteren van maternale gezondheid en vrouwengeneeskunde in lagelonenlanden
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek over Global Health
  • het opleiden artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
  • aandacht voor lagelonen-problematiek bij vrouwen in Nederland

Wilt u lid worden van de ISM&RH? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. De contributie bedraagt
€ 50 per kalenderjaar.