Werkgroep Klinische Verloskunde

De Werkgroep Klinische Verloskunde (WKV) is bedoeld voor klinisch verloskundigen, gynaecologen en arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog (AIOS) waarbij het merendeel van de leden klinisch verloskundige is.

De WKV heeft de volgende doelen:

  • verbetering van de kwaliteit van de verloskundige zorg
  • verbetering van de positie van de klinisch verloskundige
  • bevorderen van een goede samenwerking met alle spelers binnen geboortezorg
  • Belangenbehartiging van de PA klinisch verloskundige

Het bestuur organiseert jaarlijks een symposium, zes keer per jaar komt er een informatieve nieuwsbrief uit en klinisch verloskundigen kunnen zich abonneren op het NTOG. We hebben regelmatig contact met het bestuur van het Platform klinisch Verloskundigen (PKV) van de KNOV en met de voorzitter van de vakgroep Verloskunde van de NAPA. We werken tevens samen met de Verloskunde Academie in Maastricht en met de opleiding MPA-klinisch verloskundige van de Hogeschool in Rotterdam. Klinisch verloskundigen hebben de mogelijkheid van een peer support. Tot slot zijn meerdere bestuursleden betrokken bij projecten binnen de NVOG en bij de visitatiecommissie.

Wilt u lid worden van de WKV? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. De contributie bedraagt € 65 per kalenderjaar.

Website Klinische Verloskunde
https://www.deklinischverloskundige.nl