Werkgroep Foetale Echoscopie (WFE)

De Werkgroep Foetale Echoscopie (WFE) houdt zich bezig met het opstellen en herzien van richtlijnen, kwaliteitsdocumenten en beleidsadviezen die betrekking hebben op de foetale echoscopie. Dit betreft zowel echoscopische screening als diagnostiek in de eerste, tweede en derde lijn.

De WFE heeft de volgende doelen:

  • opstellen en herzien van richtlijnen en beleidsadviezen over foetale echoscopische screening en diagnostiek
  • scholing aan zorgverleners binnen prenatale diagnostiek

Wij organiseren samen met de Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie jaarlijks een najaarssymposium met bijscholing voor de prenataal/obstetrisch georiënteerde gynaecologen, AIOS en anderen werkzaam binnen de verloskunde en prenatale diagnostiek. Daarnaast verzamelen en publiceren wij de jaarverslagen prenatale diagnostiek van alle centra in Nederland die prenatale diagnostiek uitvoeren.

Er is 1 gezamenlijke vergadering per jaar en er zijn 4 telefonische vergaderingen.

Wilt u lid worden van de WFE? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. De contributie bedraagt
€ 11,50 per kalenderjaar.