Werkgroep Samenwerking Obstetrie en Anesthesiologie (SOBAN)

De werkgroep Samenwerking Obstetrie Anesthesiologie (SOBAN) is een werkgroep met leden van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de NVOG, met een gezamenlijk bestuur. Wij hebben als doel de zorgkwaliteit tijdens zwangerschap en kraambed te verbeteren op momenten waar samenwerking tussen anesthesiologie en obstetrie noodzakelijk is. Dit willen we bereiken door gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en onderzoek en op  zorginhoudelijke aspecten. Het bestuur van de SOBAN vergadert 4 keer per jaar.

De SOBAN is onderverdeeld in 3 subgroepen: wetenschap, onderwijs en kliniek.

De subgroep Wetenschap werkt aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Wij vervullen een kartrekkersrol in het identificeren van kennishiaten over de obstetrische anesthesie, zijn aanspreekpunt voor wetenschappelijke initiatieven waarbij partners van de NVA en de NVOG aan elkaar kunnen worden gekoppeld, en zijn ook een aanspreekpunt voor de beide wetenschappelijke verenigingen voor multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek over de obstetrische anesthesie.

De subgroep Onderwijs richt zich op het ontwikkelen van gezamenlijke opleidingsmomenten voor AIOS en neemt een kartrekkersrol in het definiëren van de differentiatie obstetrische anesthesie en van het anesthesiologische deel van de differentiatie perinatologie. Wij hebben ook een rol buiten de opleiding tot medisch specialist in het bevorderen van gezamenlijk acute situatie trainingen op de werkvloer.

De subgroep Kliniek richt zich op kwaliteitsverbeterende initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie van gezamenlijke kwaliteitsindicatoren en tot ontwikkeling en implementatie van zorginhoudelijke referentiedocumenten (richtlijnen, leidraden, SOP). Wij fungeren als expertgroep voor beide wetenschappelijke verenigingen.

Terugkijken SOBAN webinar: 14 november 2023 Dokter, mag ik een walking epidural?
Passcode; 52eavDTJ