Werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ)

De Werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ) draagt zorg voor communicatie met haar leden over actuele vraagstukken in de geboortezorg. Daarnaast kunnen de werkgroepleden hun stem uitbrengen in de prioritering van onderzoeksvoorstellen binnen dit aandachtsgebied.

De WPMZ heeft de volgende doelen:

  • het optimaliseren van de perinatologische zorg
  • het bevorderen van uniformering van beleid
  • het bevorderen van kennis en basisvaardigheden
  • het steunen van wetenschappelijke activiteiten

Het bestuur van de WPMZ vergadert vier keer per jaar en wij organiseren twee keer per jaar een congresdag (Pijlerdag). Het najaarscongres wordt alternerend met de neonatologen en de klinisch verloskundigen georganiseerd.

Wilt u lid worden van de WPMZ? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. De contributie bedraagt € 25 per kalenderjaar.

 

Subwerkgroep Stuitligging: