Werkgroep Otterlo

De Werkgroep Otterlo bestaat sinds 1992 en telt ongeveer 25 leden. Elk derdelijns perinatologisch centrum is door twee perinatologen vertegenwoordigd. Additioneel zijn er zes perinatologen uit grote perifere centra lid van de werkgroep.

Wij maken en beoordelen obstetrische richtlijnmodules. Door discussie en consensusvorming worden richtlijnen geformuleerd die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Tevens fungeren we als denktank en adviesorgaan over perinatologische vraagstukken. We komen 3 keer per jaar bijeen om deze modules te bespreken. Het bestuur van de werkgroep is ook lid van de Commissie Kwaliteitsdocumenten.