Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie (WPDT)

De Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie (WPDT) heeft de volgende doelen:

  • het bevorderen van de kwaliteit van de prenatale diagnostiek en foetale therapie in Nederland
  • het bevorderen van de kennis van en belangstelling voor prenatale diagnostiek en foetale therapie
  • samenwerken met organisaties en personen in het belang van de prenatale diagnostiek
  • onderwijs

De WPDT brengt elk jaar een jaarverslag uit van de invasieve prenatale diagnostiek, zoals vruchtwaterpuncties, vlokkentesten en navelstrengpuncties, en ingrepen voor foetale therapie en chirurgie. Het is belangrijk in de tijd het beloop inzichtelijk te maken. Het bestuur organiseert jaarlijks samen met de Werkgroep Foetale Echoscopie een najaarssymposium en een aantal keer per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst voor haar leden en overige geïnteresseerden. Een van deze wetenschappelijke bijeenkomsten valt samen met de Pijlerdag tijdens het Gynaecongres. Tijdens deze bijeenkomsten vindt er vaak een ALV plaats. Als laatste adviseert het WPDT-bestuur de NVOG en VKGN over beleid en andere aangelegenheden op het gebied van prenatale diagnostiek.

Wilt u lid worden van de WPDT? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. De contributie bedraagt € 135 per prenataal centrum en per kalenderjaar.

  • Bestuur
  • Leden
  • Agenda
  • Nieuws
  • Overige informatie