Werkgroep Oncologische Gynaecologie

De Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) heeft de volgende doelen:

 • bevorderen van een optimale, integrale zorg voor patiënten met gynaecologische (pre)maligne aandoeningen
 • bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van de oncologische gynaecologie
 • verbreiden van de kennis van, het inzicht in, en de belangstelling voor de oncologische gynaecologie 

Activiteiten 
Wij proberen deze doelen, in overleg met het NVOG-bestuur en eventuele andere betrokken wetenschappelijke verenigingen, te bereiken door: 

 • het bijdragen tot en het effectueren van een optimale organisatie van de gynaecologische oncologie in Nederland
 • het scheppen en onderhouden van een infrastructuur met betrekking tot de landelijke en regionale gynaecologische oncologische zorg
 • het opstellen van protocollen en richtlijnen met betrekking tot de zorg voor patiënten met gynaecologische (pre)maligne aandoeningen en het houden van consensusbesprekingen
 • het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten
 • het  stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek
 • het organiseren van en/of participeren in het postacademisch onderwijs in de oncologische gynaecologie respectievelijk de opleiding van oncologisch gynaecologen
 • het deelnemen aan het cursorisch onderwijs ten behoeve van assistent-geneeskundigen in opleiding in het specialisme obstetrie en gynaecologie
 • het bevorderen van contacten en het samenwerken met andere organisaties en personen van wie de doelstellingen en/of activiteiten van belang zijn voor een optimale zorg voor de oncologisch gynaecologische patiënt
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVOG-bestuur over beleid en andere aangelegenheden op het gebied van de oncologische gynaecologie
 • alle andere wettige middelen

Oprichting en ontbinding
Het besluit tot oprichting van de ‘nieuwe Werkgroep Oncologische Gynaecologie’ is op voorstel van het NVOG-bestuur op 28 april 1994 genomen in de 547e Algemene Ledenvergadering van de NVOG. Op 20 maart 2019 heeft het WOG-bestuur het Reglement en afspraken WOG herzien.

Contact
Secretariaat Pijler Oncologie (WOG)

Wilt u lid worden van de WOG? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.