Werkgroep Seksualiteit en Gynaecologische Kanker

De Werkgroep Seksualiteit en Gynaecologische Kanker is in 2018 opgericht. Zij fungeert als community, waarbij een netwerk van professionals en patiëntenvereniging, de zorg voor seksualiteit aan kankerpatiënten met een gynaecologische origine naar een hoger plan brengen. De werkgroep heeft de volgende doelen:

  • informatie en kennisdelen
  • educatie en opleiding faciliteren
  • initiëren van en stimuleren van onderzoek naar seksualiteit en kanker

Het bestuur van de werkgroep vergadert twee keer per jaar bestuursvergadering, de gehele werkgroep vergadert een keer per jaar en daarnaast is er nog een keer per jaar een educatieve bijeenkomst/voordracht.

Contact
Vragen rondom seksualiteit bij gynaecologische oncologie kunt u mailen naar de secretaris noor.vincent@catharinaziekenhuis.nl.

Behaalde resultaten
2020: Verzorging van de sessie Seksualiteit en Gynaecologische Kanker tijdens het Gynaecongres als programmaonderdeel van de Pijler Oncologie in november 2020.

Wilt u lid worden van de Werkgroep Seksualiteit en Gynaecologische Kanker? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.