Regionale werkgroepen

In Nederland zijn er acht gynaecologisch oncologische regio’s, met ieder een eigen tumorwerkgroep. De tumorwerkgroepen hebben als doel om in de regio de zorg voor de vrouwen met gynaecologisch oncologie te optimaliseren. In deze werkgroepen wordt kennis gedeeld en worden regionale afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld transmurale zorgpaden.

Specifiek zoeken?