Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Klik hier voor procedure modulaire richtlijn ontwikkeling.

In de landelijke Richtlijnendatabase zijn richtlijnen van alle wetenschappelijke verenigingen opgenomen.
Een groot aantal NVOG-richtlijnen staat inmiddels in deze landelijke Richtlijnendatabase. Voor een aantal richtlijnen is de NVOG nog bezig deze te actualiseren en op te stellen conform de gestelde criteria van Richtlijn 2.0, zodat in de toekomst alle richtlijnen in de landelijke Richtlijnendatabase bij elkaar komen.

Zie hieronder per aandachtsgebied de richtlijnen.