Oncologie

In het Rapport revisie Gynaecologische Oncologische richtlijnen_2018 staat de procedure beschreven voor de richtlijn(module)ontwikkeling Gynaecologische Oncologische richtlijnen.

In modulaire revisie vanuit de NVOG:
– Cervixcarcinoom
– Epitheliaal ovariumcarcinoom
– Endometriumcarcinoom
– Intra-epitheliale neoplasieën van de Vulva (VIN)
– Vulvacarcinoom
–  Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN, AIS, VAIN)
–  Revisie richtlijn fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
–  Revisie richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom