Oncologie

In het Rapport revisie Gynaecologische Oncologische richtlijnen_2018 staat de procedure beschreven voor de richtlijn(module)ontwikkeling Gynaecologische Oncologische richtlijnen.

Binnenkort c.q. in modulaire revisie:
– Cervixcarcinoom
– Epitheliaal ovariumcarcinoom
– Endometriumcarcinoom
– Intra-epitheliale neoplasieën van de Vulva (VIN)
– Vaginacarcinoom
– Vulvacarcinoom