Perinatologie

Binnenkort c.q. in (modulaire) revisie, uitbreiding:
– Diabetes en zwangerschap (netwerkrichtlijn o.a. NIV/NVOG)
– Dreigende vroeggeboorte
– Foetale Groeibeperking- Herhaalde miskraam
– Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap
– Indicatiestelling sectio caesarea
– Inductie van de baring
– Meconiumhoudend vruchtwater
– Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (o.a. NVA/NVOG)
– Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte (o.a. NVK/NVOG)
– Stuitligging