Voortplantingsgeneeskunde

In modulaire revisie vanuit de NVOG:

– Herziening richtlijn Herhaalde miskraam (adaptatie internationale richtlijn)
– Herziening richtlijn PCOS (adaptatie internationale richtlijn)