Informatie Voortgangstoets

Voor de opleiding tot gynaecoloog (AIOS) stelt de Commissie Voortgangstoets elk jaar de voortgangstoets (VGT) zorgvuldig samen. Het doel van de VGT is om AIOS inzicht te geven in hun kennisniveau in de verschillende EPA’s. De toets wordt afgenomen bij alle AIOS Gynaecologie en is een verplicht onderdeel van de opleiding. De VGT wordt op de eerste vrijdag van oktober van 14.00 tot 17.00 uur online afgenomen, komend jaar zal dit op vrijdag 4 oktober 2024 zijn.

Procedure
Ongeveer twee weken voor de  VGT ontvangen AIOS en opleiders een instructie voor deelname aan de online VGT. Voorafgaande aan het startmoment kan de AIOS inloggen om zijn/haar gegevens te controleren.

De domeinen die getoetst worden zijn verdeeld over de 12 EPA’s van LOGO

 1. Zwangerschap en bevallig, laag complex
 2. Zwangerschap en bevallig, hoog complex
 3. Zorg in de kraamperiode
 4. Abnormaal uterien bloedverlies
 5. Vroege zwangerschap
 6. Prolaps- en bekkenbodemklachten
 7. Buikpijn (acuut en chronisch)
 8. Vulvaire en vaginale afwijkingen
 9. Zorg bij pre-maligniteit
 10. Oncologisch zorg, basis
 11. Voortplantingsvraagstukken
 12. Levensloop en endocrinologie

De vragen zijn gebaseerd op informatie uit:

 • recente NVOG-richtlijnen, indien deze niet voorhanden zijn, wordt een enkele keer ook verwezen naar de RCOG guidelines of NICE guidelines
 • leerboeken (bijv. Williams, Heineman, MOET manual)
 • actuele studies (vooral van Nederlandse bodem)
 • actualiteiten (Medisch Contact), relevante wet- en regelgeving
 • Landelijke Opleidingsdagen (LOD)
 • oude vragen

Afname van de VGT
De toets wordt digitaal afgenomen en bestaat uit ongeveer 160 vragen, waarvoor de deelnemer 3 uur de tijd krijgt. De uitslag kan worden ingezien door na de commentaar ronde opnieuw in te loggen bij Remindo.

Naast de gebruikelijke één-uit-meerkeuze vragen, worden er meerdere vraagvormen gebruikt (o.a. sleepvraag, meervoudig juist vraag). Er wordt geen gebruik gemaakt van de ‘weet niet’ optie.

De AIOS krijgt voorafgaand aan de toets een mail met informatie over de toets inclusief de verschillende vraagvormen en scores die erbij horen.
Nadat de toets is gemaakt, kan de AIOS reageren op de toetsvragen door opnieuw in te loggen in Remindo toets (Login – Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) – RemindoToets Afnameomgeving). Pas nadat de commentaren zijn verwerkt en de toets zo nodig, is aangepast, kunnen de uitslagen worden ingezien via het persoonlijke account.

Score
Voor de voortgangstoets van de gynaecologie wordt sinds dit jaar (2023) gebruik gemaakt van percentuele score per opleidingsjaar. Dat betekent dat er per EPA een uitslag volgt in procenten (en natuurlijk het aantal goede en foute antwoorden) vergeleken met de collega’s in hetzelfde opleidingsjaar. De AIOS kan dan zelf zien hoe hij/zij scoort ten opzichte van de collega’s uit hetzelfde jaar en aan welke EPA’s of onderdelen van EPA’s meer tijd zou kunnen worden besteed.

Jaargroep
Vanwege zwangerschapsverloven, korting en parttime werken is het soms lastig om te bepalen in welk opleidingsjaar een AIOS zich bevindt. Dit is belangrijk omdat de AIOS met zijn jaargenoten wordt vergeleken. Grofweg geldt: korting verleent voor de opleiding betekent hoger instromen (bij een jaar korting bevindt de AIOS zich in opleidingsjaar 2 aan het begin van de opleiding). Een zwangerschapsverlof stelt de opleiding met 4 maanden uit. Parttime werken verlengt de opleiding. Het aantal parttime gewerkte jaren moet gedeeld worden door de parttimefactor: stel de AIOS werkt 90%: dan doet deze 1.1 jaar over een opleidingsjaar. De Commissie Voortgangstoets kan adviseren bij het berekenen van het opleidingsjaar, maar het eindoordeel ligt bij de universitaire opleider.

Gynaecoloog
Ook gynaecologen kunnen hun eigen kennis peilen door aan de VGT deel te nemen.
Wanneer je deelneemt als gynaecoloog, heb je van vrijdag 6 oktober 2023 vanaf 14.00 uur tot zondag 8 oktober 2023 24.00 uur de tijd om de toets te maken op een door jezelf gekozen tijdstip voor de duur van 3 uur. Er wordt getoetst via het digitale toets-systeem Remindo dat door de FMS wordt ondersteund.
Als gynaecoloog kun je je aanmelden via Forms; https://forms.office.com/e/KnuqMqvbMa.
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 oktober 2023.
De accreditatie wordt toegekend na betaling van € 80,-, je ontvangt hiervoor een factuur.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze mailen naar carolienkanne@nvog.nl of kenbaar maken via je clustervertegenwoordiger.

Relevante documenten

Informatie Voortgangstoets

Specifiek zoeken?