Commissie Voortgangstoets

De Commissie Voortgangstoets heeft als doelstelling jaarlijks een kwalitatief hoogwaardige toets samen te stellen voor  AIOS Gynaecologie, om de groei van parate kennis van de AIOS zichtbaar te maken en zwakke en sterke punten van de AIOS en/of het opleidingscurriculum te identificeren. De toets wordt afgenomen bij alle AIOS Gynaecologie en is een verplicht onderdeel van hun opleiding. Ook gynaecologen kunnen door deelname aan de Voortgangstoets (VGT) hun eigen kennis toetsen.

Voor meer informatie over de deelname en inhoud van de VGT, oefentoetsen en de analyse verwijzen we u naar de VAGO-website. Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.