Zorg in tijden van COVID-19

Op deze pagina wordt per NVOG-pijler aangegeven op welke wijze de zorg er in tijden van COVID-19 uit kan zien.

Benigne gynaecologische zorg:
Afschalen benigne gynaecologische zorg in tijden van COVID-19
Oncologische gynaecologische zorg:
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19_29-11-2021
Perinatale zorg:
Afschalen prenatale zorg en prenatale diagnostiek in tijden van COVID-19
Voortplantingsgeneeskundige zorg:
Afschalen voortplantingsgeneeskunde in tijden van COVID-19

Zwangerschap en COVID-19 infecties
De multidisciplinaire werkgroep ‘Zwangerschap en COVID-19 infecties’ heeft op 8 januari 2021 het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ uitgebracht. Deze wordt herhaaldelijk aangepast.

  1. Standpunt COVID-19 en zwangerschap en bevalling 23-4-2021
  2. Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed – 26-11-2021
  3. Informatiekaart_wel of geen prik tegen corona nov 2021. Klik hier voor de Bronvermelding informatiekaart wel of geen prik tegen Corona tijdens zwangerschap.
  4. Informatiekaart-wel-of-geen-prik-tegen-corona-tijdens-de-zwangerschap-okt-2021_Arabisch
  5. Informatiekaart-wel-of-geen-prik-tegen-corona-tijdens-de-zwangerschap-okt-2021_Engels
  6. Informatiekaart-wel-of-geen-prik-tegen-corona-tijdens-de-zwangerschap-okt-2021 Pools
  7. Informatiekaart-wel-of-geen-prik-tegen-corona-tijdens-de-zwangerschap-okt-2021_Turks
  8. Ik wil zwanger worden, mag ik een prik tegen Corona?
  9. Ik ben zwanger, mag ik een prik tegen corona?

In deze werkgroep is naast de NVOG ook de KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland, NVA, NVMM en het RIVM vertegenwoordigd.

Informatiekaarten voor communicatie met patiënten
Voor de communicatie met patiënten heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in oktober 2020 de informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.

De informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’ die het ministerie van VWS samen met de eerder genoemde partijen en met inbreng van V&VN en MIND had gemaakt, is begin maart 2021 aangepast. De informatiekaart heeft minder tekst en meer beeld. Dit is prettig voor iedereen, maar zeker ook voor de minder taalvaardigen onder ons. Deze vorm is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De informatie is dus nu ook toegankelijk gemaakt voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.
Een digitale en een drukwerkversie van de informatiekaart is samen met een bijbehorend visitekaartje, te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd. De gedrukte informatiekaart kan worden opgehangen en een stapeltje visitekaartjes kan bijvoorbeeld bij de balie van een apotheek of poli worden neergelegd.