Zorg in tijden van COVID-19

Op deze pagina wordt per NVOG-pijler aangegeven op welke wijze de zorg er in tijden van COVID-19 uit kan zien.

Benigne gynaecologische zorg:
Afschalen benigne gynaecologische zorg in tijden van COVID-19
Oncologische gynaecologische zorg:
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 
Perinatale zorg:
Afschalen prenatale zorg en prenatale diagnostiek in tijden van COVID-19
Voortplantingsgeneeskundige zorg:
Afschalen voortplantingsgeneeskunde in tijden van COVID-19

Zwangerschap en COVID-19 infecties
De multidisciplinaire werkgroep ‘Zwangerschap en COVID-19 infecties’ heeft op 8 januari 2021 het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ uitgebracht. Deze is herhaaldelijk aangepast. Klik hier voor het Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 22 april 2021. Tevens is er een Informatiekaart wel of geen prik tegen Corona tijdens de zwangerschap ontwikkeld en wordt in de folders Ik wil zwanger worden, mag ik een prik tegen Corona? en Ik ben zwanger, mag ik een prik tegen Corona? meer uitleg gegeven over het standpunt.
In deze werkgroep is naast de NVOG ook de KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland, NVA, NVMM en het RIVM vertegenwoordigd.

Informatiekaarten voor communicatie met patiënten
Voor de communicatie met patiënten heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in oktober 2020 de informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.

De informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’ die het ministerie van VWS samen met de eerder genoemde partijen en met inbreng van V&VN en MIND had gemaakt, is begin maart 2021 aangepast. De informatiekaart heeft minder tekst en meer beeld. Dit is prettig voor iedereen, maar zeker ook voor de minder taalvaardigen onder ons. Deze vorm is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De informatie is dus nu ook toegankelijk gemaakt voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.
Een digitale en een drukwerkversie van de informatiekaart is samen met een bijbehorend visitekaartje, te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd. De gedrukte informatiekaart kan worden opgehangen en een stapeltje visitekaartjes kan bijvoorbeeld bij de balie van een apotheek of poli worden neergelegd.

Zorg in tijden van COVID-19

Specifiek zoeken?