Zorg in tijden van COVID-19

Op deze pagina wordt per NVOG-pijler aangegeven op welke wijze de zorg er in tijden van COVID-19 uit kan zien.

Benigne gynaecologische zorg:
Afschalen benigne gynaecologische zorg in tijden van COVID-19
Oncologische gynaecologische zorg:
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 
Perinatale zorg:
Afschalen prenatale zorg en prenatale diagnostiek in tijden van COVID-19
Voortplantingsgeneeskundige zorg:
Werkafspraak Covid vaccinatie en kinderwens (12-01-2021)
Afschalen voortplantingsgeneeskunde in tijden van COVID-19

Zwangerschap en COVID-19 infecties
De multidisciplinaire werkgroep ‘Zwangerschap en COVID-19 infecties’ heeft op 8 januari 2021 het Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed (8-1-2021) uitgebracht. In deze werkgroep is naast de NVOG ook de KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland, NVA, NVMM en het RIVM vertegenwoordigd.

Informatiekaarten voor communicatie met patiënten
Voor de communicatie met patiënten heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in oktober 2020 de informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.

Het ministerie van VWS heeft op 16 december 2020 in aanvulling op de NZa-informatiekaart en passend bij de situatie van een harde lockdown, de informatiekaart Zorg nodig in coronatijd? gepubliceerd. De informatiekaart is samen met de eerder genoemde partijen en met inbreng van V&VN en MIND gemaakt.
Een digitale en een drukwerkversie van de informatiekaart is samen met een bijbehorend visitekaartje, te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd. De gedrukte informatiekaart kan worden opgehangen en een stapeltje visitekaartjes kan bijvoorbeeld bij de balie van een apotheek of poli worden neergelegd.