Aanbieden van nascholing (GAIA)

De NVOG maakt voor de volledige verwerking van accreditatieaanvragen gebruik van het GAIA-systeem (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Meer info over accreditatie (KNMG) 

Vragen over:

Specifiek zoeken?