Overige beleidsthema’s

Buiten de vijf vaste thema’s – Kwaliteit, Opleiding, Wetenschap, Gynaecoloog & Maatschappij en Beroepsbelangen – zijn er nog een aantal andere beleidsthema’s waar we aandacht voor hebben. In de rechter kolom staat een overzicht van de overige beleidsthema’s.