A2 Haspels trofee

Al sinds 1979 zijn gynaecologen aan het golfen om de A2 Haspels trofee. Deze trofee heeft zijn naam meegekregen van prof. dr. A.A. Haspels, hoogleraar gynaecologie in Utrecht.
De wedstrijd vindt altijd plaats op de eerste woensdag in september. We verzamelen aan het eind van de ochtend en spelen in de middag een stableford wedstrijd. Aangezien de start een ‘gunshot’ is, komen we na afloop vrijwel gelijktijdig weer bij het clubhuis en is het terras van het clubhuis een podium voor gezelligheid, sterke verhalen en een prijsuitreiking. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd. Uiteraard is er vooraf of na afloop van de wedstrijd ook ruimte voor wetenschap.

Commitment to Golf
In 2006 is de stichting CTG (in golfersmond: ‘Commitment to Golf’) opgericht. De stichting heeft statutair haar doel omschreven in artikel 2:

  • 1-a. het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, waarbij training en educatie gecombineerd worden met sociale componenten;
  • 1-b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovengenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • 2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • het organiseren van bijeenkomsten, lezingen met mensen uit de medische wetenschap, praktijk en de industrie;
    • het leggen en onderhouden van contacten met de wetenschap en industrie (nationaal en internationaal).

De stichting heeft geen winstoogmerk. Iedereen die wil deelnemen, moet in het bezit zijn van een GVB en kan zich aanmelden bij het bestuur van de stichting.

Bestuur
Het bestuur van de stichting CTG bestaat uit:
Mathijs Blikkendaal
Casper Kammeijer
Bertho Nieboer