Stichting De Snoo – van ‘t Hoogerhuijs

De Utrechtse hoogleraar De Snoo was voor en na de tweede wereldoorlog een vooraanstaand Utrechts hoogleraar op het gebied van de Verloskunde. Hij is het geweest die de prenatale zorg ontwikkeld heeft. Hij en zijn echtgenote hebben een legaat nagelaten, aan een stichting ter bevordering van het brede gebied van de voortplanting.

De Stichting De Snoo – van ‘t Hoogerhuijs reikt om de twee jaar tijdens een congres prijzen uit aan vooraanstaande onderzoekers, zowel nationaal als internationaal, soms jongeren, soms gerenommeerde onderzoekers, op het brede terrein van de (vergelijkende) verloskunde, erfelijkheidsleer, embryologie, zoötechniek, zoölogie en paleontologie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Utrechtse hoogleraren op het gebied van de voortplanting. De voorzitter is een hoogleraar uit een andere Universiteit.

Voor informatie: Prof. dr. S. Repping, voorzitter Stichting de Snoo – ‘t Hoogerhuijs.

Specifiek zoeken?