Voorbereiding en informatie maternale vaccinatie (kinkhoest en influenza)

6 juli 2023

Vanaf 15 oktober 2023 mogen vrouwen die dan 22 weken of langer zwanger zijn de maternale influenzavaccinatie halen. De vaccinatiecampagne loopt tot 1 maart 2024.
De voorlichting en verwijzing hieromtrent dient plaats te vinden door de verloskundig zorgverlener (VZ). De zwangere maakt zelf een afspraak bij de JGZ voor een vaccinatie. De JGZ vaccineert en registreert de vaccinatietoediening. Zowel qua uitvoering, scholing als communicatie sluit dit zoveel mogelijk aan bij de maternale kinkhoestvaccinatie. Het RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek, stuurt per post elke kliniek een informatiepakket. Kijk voor meer informatie het Rijksvaccinatieprogramma. Lees ook  de brief behorende bij het informatiepakket die elke kliniek ontvangt.

Specifiek zoeken?