NVOG

Van een klein groepje bevlogen pioniers in 1887 is de huidige Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie uitgegroeid tot een krachtige professionele organisatie, met ruim 900 werkende leden en aspirant-leden. De structuur van de vereniging wordt gevormd door koepels en pijlers, met daarin ongeveer vijftig werkgroepen en commissies. Deze worden ondersteund vanuit het NVOG-bureau in Utrecht, waar een directeur en zeven vaste medewerkers werkzaam zijn. Als gynaecoloog in opleiding word je na het starten van je opleiding, op de eerst volgende algemene ledenvergadering tijdens het Gynaecongres voorgesteld en aangenomen als aspirant-lid.

De contributie bedraagt 183 euro, inclusief het lidmaatschap van de VAGO en een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG). Na aanmelding van je lidmaatschap ontvang je een lidmaatschapsnummer en inlogcode voor het afgesloten ledengedeelte van de NVOG-website. Het is belangrijk dat je deze gegevens goed bewaart, aangezien je dit jaarlijks nodig hebt voor het maken van de voortgangstoets.

Als aspirant-lid heb je geen stemrecht, maar dit betekent niet dat je geen rol speelt binnen de vereniging. De stem van de toekomstige generatie gynaecologen is juist van belang en wordt daarom ook erg gewaardeerd. Samen met de NVOG streeft de VAGO ernaar om in iedere werkgroep of commissie van de NVOG onze inbreng te laten horen doordat een gynaecoloog in opleiding namens de VAGO deel uitmaakt van deze werkgroep of commissie. Bovendien is de voorzitter van het VAGO-bestuur tevens lid van het NVOG bestuur. Verder is het ook mogelijk om als gynaecoloog in opleiding lid te worden van een van de pijlers of bijhorende werkgroepen. Hiervoor betaal je meestal jaarlijks nog een apart contributiebedrag. Meer informatie hierover vind je op de website van de NVOG.