ENTOG

Wat is ENTOG?

De afkorting ENTOG staat voor European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology. Het is een non-profit organisatie die gynaecologie AIOS en jonge klaren vertegenwoordigt in Europa. Alleen landen met een nationale assistentenvereniging kunnen lid worden van ENTOG. Op dit moment zijn 32 landen aangesloten bij ENTOG.

Wat is het doel van ENTOG?

  1. Internationaal Netwerk: Uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen van AIOS, promoten van interactie tussen verschillende landen en verbeteren van wetenschappelijke samenwerkingen.
  2. Kwaliteit van Training: Harmonisatie in Europa van de kwaliteit van opleiding met als uiteindelijk doel een meer gelijkvormige verloskundige- en gynaecologische zorgvoorziening.
  3. Vertegenwoordiging van AIOS: Nauwe samenwerking met EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology), waarin ENTOG alle AIOS vertegenwoordigt in de verschillende commissies. Actieve betrokkenheid in het EBCOG visitatie programma.

ENTOG Exchange

ENTOG organiseert jaarlijks de ENTOG Exchange. Deze exchange is een uitwisseling van Europese AIOS naar één van de Europese ENTOG-landen. Gedurende circa 3 dagen kunnen 1 of 2 Nederlandse AIOS meelopen met een lokale AIOS in ziekenhuis in het organiserende land. Aansluitend wordt er jaarlijks het ENTOG symposium gehouden en in de even jaren is er daarnaast het EBCOG congres dat kan worden bijgewoond.

De Exchange vindt meestal plaats in het voorjaar. In de nieuwsbrief van de VAGO wordt tijdig een oproep gedaan voor deelnemers aan de Exchange. Na opgave bij je clustervertegenwoordiger of via secretaris@nvog-vago.nl zal na selectie de Nederlandse afgevaardigde bekend worden gemaakt. De VAGO zal per deelnemer een (vooraf vastgestelde) vergoeding aan de AIOS betalen die meestal kostendekkend is voor de reis- en verblijfskosten.