Praktijkspiegel CIN

Sinds medio 2021 is de praktijkspiegel CIN beschikbaar per kliniek. Indien u deze voor uw kliniek nog niet heeft aangevraagd, dan is dit helaas niet meer mogelijk. Het goede nieuws is dat de praktijkspiegel herhaald wordt. De praktijkspiegel CIN geeft door middel van 15 proces- en uitkomstindicatoren inzicht in het zorgtraject van de premaligniteit van de cervix in uw kliniek. De indicatoren zijn tot stand gekomen door een combinatie van declaratiedata (aangeleverd door Vektis / Zorgverzekeraars NL) en PALGA (landelijke pathologie database).

Tijdens de analyses bleken er in wisselende mate discrepanties te bestaan tussen hetgeen gedeclareerd wordt en hetgeen bekend is in PALGA. Een concreet voorbeeld hiervan is het declareren van een lisexcisie, terwijl er een biopt in PALGA wordt geregistreerd; dit komt overigens omgekeerd in gelijke mate voor.

Dit project is gefinancierd door ZE&GG en zij zijn bereid een volgende spiegel ook weer te financieren en te begeleiden. In tegenstelling tot nu zullen de data dan niet geanonimiseerd beschikbaar komen, maar transparant. Dat betekent dat voor iedereen inzichtelijk wordt hoe de data voor elke kliniek eruit zien. Uiteraard is de WCU/ NVOG hier nauw bij betrokken.

Praktijkspiegel CIN

Specifiek zoeken?