NIEUW & VERPLICHT: invullen ‘aanvraagformulier vaststellen bestaande zorg’ bij ZonMw DO/GGG programma’s, ZE&GG en LTC

22 februari 2023

De Veldnorm toetsing en kwaliteitsborging WMO-plichtige zorgevaluaties gaat per 1 maart 2023 van kracht. De Veldnorm is een set van afspraken die gaat helpen om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te verstellen en vergemakkelijken. De Veldnorm legt aan de wetenschappelijke verenigingen de verplichting op om te onderzoeken of het projectidee een zorgevaluatie is (dus of er sprake is van het evalueren van bestaande zorg).

Wat betekent dit?
Concreet wordt er van een projectleider vanaf 1 maart verwacht dat dit aanvraagformulier wordt ingevuld en wordt aangeleverd bij de Koepel Wetenschap (via wetenschap@nvog.nl). Vervolgens geeft de Koepel Wetenschap binnen zes weken een verklaring af dat het om een zorgevaluatie gaat (aan de hand van dit formulier). Het invullen en aanleveren van het formulier is verplicht voor nieuwe zorgevaluaties binnen de ZonMw programma’s Doelmatigheidsonderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen en binnen de programma’s van ZE&GG en Leading the Change.

Wanneer formulier indienen?
De Koepel Wetenschap verzoekt de projectleiders om het aanvraagformulier zo vroeg mogelijk aan te leveren. Dit kan al op het op het moment dat de PICO bekend is. De projectleider moet proactief dit formulier aanleveren. De projectleider wordt hier niet op geattendeerd. Vervolgens heeft de Koepel Wetenschap een termijn van zes weken om de verklaring af te geven.
Dus houd rekening met deze termijn (in verband met eventuele andere termijnen)!

Meer informatie
Meer informatie over de Veldnorm vindt u op de website van ZE&GG.

Specifiek zoeken?