Over de VAGO

De Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) is de landelijke juniorvereniging voor alle artsen in opleiding (AIOS) tot gynaecoloog. De VAGO vertegenwoordigt ruim 400 AIOS Obstetrie & Gynaecologie. Ze speelt hierbij een actieve rol in het behartigen van de belangen van AIOS binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Concilium en de acht opleidingsclusters. Daarnaast zijn wij als juniorvereniging aangesloten bij De Jonge Specialist en in Europa bij de ENTOG, het European Network of Trainees in Obstetrics & Gynecology (zie externe relaties).

We willen het aanspreekpunt zijn en meedenken bij veranderingen binnen de opleiding tot gynaecoloog, vragen over persoonlijke conflicten en landelijke initiatieven voor en door AIOS.

Een deel van onze leden is daarnaast actief binnen de NVOG-commissies en werkgroepen. Vacatures hiervoor lopen via de VAGO.

Lidmaatschap VAGO
Bij het starten van je opleiding schrijf je je in als aspirant lid bij de NVOG, de Wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. Na aanmelding word je automatisch lid van de VAGO en we bevelen je van harte aan om ook direct lid te worden van de Jonge Specialist.

Bestuur VAGO
Het VAGO-bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en de acht clustervertegenwoordigers.

Contactgegevens
Adres: p/a NVOG, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
KvK-nummer: 30171137