Over de VAGO

De Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) is de landelijke juniorvereniging voor alle artsen in opleiding (AIOS) tot gynaecoloog. De VAGO vertegenwoordigt ruim 400 AIOS Obstetrie & Gynaecologie. Ze speelt hierbij een actieve rol in het behartigen van de belangen van AIOS binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Concilium en de acht opleidingsclusters. Daarnaast zijn wij als juniorvereniging aangesloten bij De Jonge Specialist en in Europa bij de ENTOG, het European Network of Trainees in Obstetrics & Gynecology (zie externe relaties).

We willen het aanspreekpunt zijn en meedenken bij veranderingen binnen de opleiding tot gynaecoloog, vragen over persoonlijke conflicten en landelijke initiatieven voor en door AIOS.

Een deel van onze leden is daarnaast actief binnen de NVOG-commissies en werkgroepen. Vacatures hiervoor lopen via de VAGO.

Lidmaatschap VAGO

Bij het starten van je opleiding schrijf je je in als aspirant lid bij de NVOG, de Wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen (https://www.nvog.nl/over-de-nvog/aanmelden-als-lid/). Na aanmelding word je automatisch lid van de VAGO en we bevelen je van harte aan om ook direct lid te worden van De Jonge Specialist (https://dejongespecialist.nl/lidmaatschap/).

De contributie kan jaarlijks opnieuw door de Ledenvergadering van de NVOG worden vastgesteld. De contributie bedraagt momenteel 183 euro voor aspirant leden, dit is inclusief 23 euro voor het VAGO-lidmaatschap en inclusief het abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG). Elk jaar in januari krijg je de factuur toegezonden.

Bestuur VAGO

Het VAGO-bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en de acht clustervertegenwoordigers.

Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Joost Nieuwstad
 • Secretaris: Anne-Roos Frenay
 • Penningmeester: Evelien Sandberg

Clustervertegenwoordigers:

 • Cluster Groningen: Florine Eggink
 • Cluster Nijmegen: Ilse Haverman
 • Cluster Maastricht: Carolien Vermeulen
 • Cluster Utrecht: Gerbrand Zoet
 • Cluster Rotterdam: Raphael Rienstra
 • Cluster Leiden: Tobias Nijman
 • Cluster AMC: Miriam Braakhekke
 • Cluster VUmc: Dominique van Hattum