Koninklijke onderscheiding voor Bart Fauser

Geplaatst op 5 december 2017

Prof. dr. Bart Fauser, hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan de UMC Utrecht, is onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bart Fauser (1954) heeft zich tijdens zijn loopbaan sterk gemaakt voor politieke en maatschappelijke discussie over innovaties in de voortplantingsgeneeskunde, en zich ingespannen voor de ontwikkeling van vrouwspecifieke geneeskunde en de belangen van ongewenst kinderloze paren.

Tegen de stroom van behoudende krachten in de samenleving in zette hij in 2012 de eerste Nederlandse eicelbank op, waardoor eiceldonatie beschikbaar is voor vrouwen die niet met eigen eicellen zwanger kunnen worden. Bart Fauser gaat per 1 januari 2018 met emeritaat en ontving de Koninklijke onderscheiding op 4 december jl., direct na zijn afscheidscollege in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, uit handen van locoburgemeester Jeroen Kreijkamp van de Gemeente Utrecht.

Bart studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werd opgeleid tot gynaecoloog in het Groot Ziekengasthuis in ‘s-Hertogenbosch en in het Radboud UMC. Vervolgens werkte hij  als gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsendocrinologie in het Erasmus MC in Rotterdam, en deed hij wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Californië in San Diego. In januari 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar Voortplanting en gynaecologie in het UMC Utrecht, en kort daarna ook als voorzitter van de divisie Vrouw en Baby. Hij is daarnaast betrokken bij organisaties als de NVOG, de Gezondheidsraad, de WHO en vele internationale wetenschappelijke organisaties.

Bart heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van vrouwspecifieke geneeskunde. Mede door zijn bijdrage wordt steeds meer erkend dat de biologische en genderverschillen tussen man en vrouw een grote invloed hebben op de gezondheid. Het is hierdoor nodig dat er behandelingen worden ontwikkeld die speciaal zijn gericht op de vrouw. Deze vrouwspecifieke benadering van gezondheid en ziekte draagt bij aan een beter behoud van gezondheid, een betere preventie van chronische ziekten en een betere behandeling van ziekten bij de ouder wordende vrouw. Het onderzoek dat Fauser binnen dit kennisgebied verricht, is internationaal van groot belang.

De eerste eiceldonorbank in Utrecht
In 2012 nam Bart het initiatief tot het oprichten van de eerste Nederlandse eicelbank die in Utrecht werd gevestigd. Destijds ging dat in tegen politieke en ethische bezwaren in rond wet- en regelgeving over de identiteit van donoren en de belangen van het kind. Bart stelde daarbij de belangen en wensen van vrouwen voorop. Om draagvlak te creëren, voerde hij een wetenschappelijke enquête uit, waarin hij 19.000 Nederlanders bevroeg over hun standpunt rond eiceldonatie en eicelbanken. Hieruit bleek dat 50% van de Nederlanders vóór het opzetten van een eicelbank was, tweederde van de ondervraagde vrouwen zonder kinderen het idee van eiceldonatie steunde, een substantieel deel van de ondervraagde vrouwen jonger dan 45 jaar gebruik zou willen maken van donoreicellen via een eicelbank of dat serieus zou overwegen en 12% van de ondervraagde vrouwen haar eicellen zou willen doneren of dit overwoog. De bevindingen werden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Uit deze studie bleek een groot draagvlak in Nederland voor het invriezen van eicellen en het opzetten van een eicelbank. De studie is een lichtend voorbeeld van een maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek waarin de Nederlandse burger zelf een stem kreeg.

De NVOG feliciteert Bart Fauser van harte met de ontvangen Koninklijke onderscheiding.

Meer actueel