Visiedocument VAGO ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding’

5 april 2019

Met veel plezier presenteert de VAGO haar visiedocument ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding’. Je kunt het bestand ook downloaden door deze pdf te gebruiken: Gynaecoloog 2025 – De Opleiding.
In navolging op de visiedocumenten ‘Medisch Specialist 2025‘ van de FMS en ‘Gynaecoloog 2025’ van de NVOG hebben wij samen met een door de VAGO opgerichte denktank, onze ideeën en ambities voor de toekomst beschreven. Want de specialist van de toekomst zijn wij!
Het is dus belangrijk dat we bij alle partijen aangesloten zijn en aan tafel blijven. Daarom willen we door middel van de verschillende concrete agendapunten de kwaliteit van onze opleiding waarborgen, vooruit brengen en vooral ook proactief inspelen op de transities die ons te wachten staan.
We willen iedereen van harte uitnodigen om zich bij ons te melden als je hieraan graag iets wilt bijdragen!

Veel leesplezier gewenst!
Bart Groen, voorzitter VAGO

Specifiek zoeken?