RGS

Wat is de RGS

RGS staat voor Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. De RGS voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. De RGS is door de KNMG ingesteld om het publieke belang te dienen. Haar taak is om de gezondheid en veiligheid van het publiek te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Dit betekent dat de RGS bij het nemen van besluiten het belang van de samenleving en de patiënt boven het belang van de instelling, geneeskundig specialist of profielarts dient te stellen, zonder het belang van de artsen uit het oog te verliezen. Met andere woorden: de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat een in Nederland erkende opleiding, opleider of geregistreerde geneeskundig specialist of profielarts altijd aan de wettelijke eisen voldoet. Voor jou als AIOS is de RGS vooral van belang voor je registratie in het opleidingsregister.

Registratie/wijzigingen doorgeven aan de RGS

Voor de start van je opleiding moet je jezelf inschrijven in het opleidingsregister van de RGS, aanmelding verloopt via MijnRGS. Je kunt de aanvraag pas indienen als je een opleidingsplaats hebt verworven en beschikt over bewijs van inschrijving in het BIG-register. De kosten voor de inschrijving worden vanaf 1 januari 2017 vergoed (door het ziekenhuis waar je op dat moment werkzaam bent).

Binnen deze registratie moet onder andere je opleidingsschema worden ingediend en deze moet worden goedgekeurd door de RGS. Als er tijdens je opleiding wijzigingen optreden door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, parttime werken, ouderschapsverlof, ziekte of buitenlandstage, dan moet je dit tijdig aanvragen en wijzigen in je opleidingsschema bij de RGS. Hiervoor is instemming van de oordelend opleider nodig.

Sinds januari 2015 kunnen alle AIOS een verkorting van de opleidingsduur krijgen op basis van verworven competenties. Daardoor is het mogelijk om competentiegerichte opleidingen op maat te creëren. Zowel de eerder (vóór de opleiding) verworven competenties als het sneller (tijdens de opleiding) verwerven van competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject. Uiteraard gaat dit in samenspraak met je opleider.