Informatie LOD

De Landelijke Opleidingsdagen (LOD) vinden jaarlijks op de 2e donderdag en 2e vrijdag van december plaats. Elk jaar is het voor AIOS verplicht op één van de dagen aanwezig te zijn.

Dit jaar zullen de LOD plaats vinden op 14 en 15 december 2023.

41e Landelijke OpleidingsDagen

Donderdag 14 december en vrijdag 15 december 2023

Cursusleiding:
Commissie Cursorisch Onderwijs

Plaats:

Van der Valk Hotel Vianen

Prins Bernhardstraat 75

4132 EX Vianen

Tel 0347-325959

We zullen elkaar ontmoeten in het Van der Valk Hotel in Vianen dit keer, vanwege een grote verbouwing op locatie Houten.

We willen ook dit jaar zorgen voor een gelijke verdeling over de donderdag en vrijdag. Dit betekent dat er 160 mensen per dag ingedeeld kunnen worden, wie het eerst komt…

Wijze van inschrijven, afmelden en wijzigen:
Inschrijven, afmelden én wijzigen is alleen mogelijk met het online inschrijfformulier, niet via email en kan uiterlijk tot 1 december 2023.

Bij een wijziging in uw inschrijving vervalt uw eerdere inschrijving automatisch.

Het inschrijfgeld bedraagt €265,- inclusief lunch, borrel en diner.

U bent alleen volledig ingeschreven als het inschrijfformulier volledig is ingevuld én ook het inschrijfgeld vóór 1 december 2023 is ontvangen op onderstaande bankrekening. Let op! U ontvangt geen directe bevestiging van je betaling.

Inschrijfgeld overmaken aan:

Stichting Commissie Cursorisch Onderwijs

NL87 INGB 0004946230

Ovv LOD 2023, voornaam, achternaam en cluster

In de week van de cursus zal de groepsindeling voor het middagonderwijs worden bekend gemaakt.

Late inschrijving:

Bij late inschrijving/betaling (dus ná 1 december) bedraagt het inschrijfgeld €320. Na 1 december is inschrijving alleen mogelijk na overleg.

Algemene informatie:

  • De cursus is bedoeld voor gynaecologen in opleiding en is niet toegankelijk voor hen die niet in opleiding zijn.
  • De cursus wordt tweemaal gegeven om iedereen in staat te stellen aan een van beide dagen deel te nemen.
  • Tijdens de cursus zullen de assistenten uit dezelfde kliniek in verschillende (discussie) groepen worden ondergebracht. Dit heeft tot doel een verscheidenheid aan ervaringen bijeen te brengen, overheersing van een bepaalde benaderingswijze te vermijden en aan de assistentengroep van dezelfde kliniek een zo divers mogelijk kennis- en ervaringspakket te verschaffen.
  • Deze cursus is ook toegankelijk voor gynaecologen in opleiding die hun opleiding in het buitenland volgen, mits zij aspirant-lid zijn van de NVOG.

Verdere inlichtingen:
Secretariaat Commissie Cursorisch Onderwijs
Mw D.A. van Rumpt- van de Geest

Mw S.A.L. van Leijsen

lod.nvog@outlook.com

Online inschrijfformulier

Programma donderdag 14 december en vrijdag 15 december 2023

08.15     Registratie en koffie

09.00     Opening:             Mw. Dr. Annemieke Middeldorp, voorzitter CCO.

09.10     Thema 1:            Over rode antistoffen, witte foetussen en gele babies

Coördinatie:       Mw dr. Sanne Gordijn

Sprekers:             Prof .dr Enrico Lopriore en Mw dr. Annemieke Middeldorp

10.40     Koffiepauze

11.10    Thema 2:            Kinderspel of complexe problematiek in de kinder- en

                                            adolescentengynaecologie

Coördinatie:       dr. Maarten Vink

Spreker:              Mw. Jeanette van Leeuwen

12.40     Lunch

14:00     Thema 3:            Het climacterium

Coördinatie:       Mw dr.Banut Verbruggen en Mw. Lilian van Rumpt-vd Geest

Docenten:           Mw dr. Yvonne Louwers, Mw. dr. Yadira Roggeveen, Dr. Jits Schipper, Mw. dr. Dorenda van Dijken, Mw. Marije Geukes, Mw. dr Anna Musters, Dr. Gijs Teklenburg, Mw. dr. Angelique van Dongen, Mw. dr. Femi Janse, Mw dr. Ina Beerendonk, gynaecoloog, Dr. Jeroen van Dillen, Dr. Jacques Maas, Dr. Marcel van Hooff

16.15     Thee/koffie

16.45     Uitsmijter: Viraal gaan tijdens COVID; van dokter naar BN’er

Prof. dr. Diederik Gommers

17.30     Einde onderwijs programma

File borrel

18.00     Diner

Toelichting bij de themata:

 Thema 1: Over rode antistoffen, witte foetussen en gele babies

Hemolytische ziekte van de fetus en neonaat (HDFN) is een zeldzame maar ernstige ziekte die fataal kan verlopen. Goede kennis over de ziekte, en goede samenwerking tussen gynaecoloog, neonatoloog en Sanquin is cruciaal voor een optimaal beleid en goede uitkomst. In deze presentatie zullen we een overzicht geven van de huidige stand van zaken en de toekomstperspectieven op preventie, diagnostiek, behandeling en uitkomsten bij HDFN.

Thema 2: Kinderspel of complexe problematiek in de kinder- en adolescentengynaecologie

Meisjes onder de 18 jaar kunnen zich met gynaecologische klachten presenteren; is dit ‘gewone gynaecologie’ op jonge(re) leeftijd? In deze interactieve voordracht zal worden stilgestaan bij leeftijdsafhankelijke problematiek, grenzen en benadering.

Thema 3: Het climacterium

Hoe zat het nou ook alweer precies? Wel of juist geen hormonen? Welke en hoe lang en bij wie juist wel of juist niet? Aan de hand van casuïstiek geven we een overzichtelijke update van de huidige stand van zaken.

Doelstellingen Cursorisch Onderwijs

De Commissie Cursorisch Onderwijs organiseert een maal per jaar twee identieke cursusdagen voor gynaecologen in opleiding.  De onderwerpen betreffen relevante leerstof voor agio’s die niet – als zodanig – wordt aangeboden bij clusterbijeenkomsten of verplichte cursussen.  Speciale aandacht is ervoor:

  1. Attitude ontwikkeling:

– continuous learner, kritisch leren leren, leren afleren, open minded learning

– confrontatie met verschillende opvattingen t.a.v. kennis, vaardigheden, visie op gezondheidszorg

– confrontatie met consensus opinie

– beleidsbepaling t.a.v. meerdere opinies

– stapelend leren kritisch leren, onderzoekend leren

  1. Kennistoename

Algemeen, jaarlijks wisselende onderwerpen, multidisciplinair, grote domeindekking

Iedere cursus nieuwe onderwerpen geselecteerd op:

– relevantie, actualiteit, discensus tussen of binnen clusters

Werkvormen

– Groepsonderwijs met alle opleidingsjaren (jaar 1-6) en alle clusters in de groep vertegenwoordigd.

– Frontaal onderwijs breed of multidisciplinair voorbereid als consensus of state of the art visie, zoveel mogelijk in responsievorm

De presentaties zijn terug te vinden op de website van de NVOG; op het VAGO gedeelte

Commissie Cursorisch Onderwijs

Mw. dr. Annemieke Middeldorp, gynaecoloog, Leiden

Mw. Lilian van Rumpt, gynaecoloog, Delft

Dr. Henk Schreuder, gynaecoloog, Utrecht

Dr. Jacques Maas, gynaecoloog, Maastricht

Dr. Jeroen van Dillen, gynaecoloog, Nijmegen

Mw. dr. Banut Verbruggen, gynaecoloog, Delft

Mw.dr. Sanne van Leijsen, gynaecoloog, Veldhoven

Mw. dr. Sanne Gordijn, gynaecoloog, Groningen

Dr. Marcel van Hooff, gynaecoloog, Rotterdam

Maarten Vink, gynaecoloog, Amersfoort

Mw. Caroline Vermeulen, aios Maastricht

Mw. Anniek Reijnierse, aios Rotterdam

Mw. Loekie Pelsser, aios Utrecht

Mw. Barbara Dalebout, aios Utrecht

 

Sprekers en tutoren

Prof. Dr. Enrico Lopriore, Hoofd NICU, Leiden

Prof. Dr. Diederik Gommers, intensivist Rotterdam

Mw. Jeanette van Leeuwen, gynaecoloog, Utrecht

Mw dr. Yvonne Louwers, gynaecoloog, Rotterdam

Mw. dr. Yadira Roggeveen, gynaecoloog, Amsterdam

Dr. Jits Schipper, gynaecoloog, Rotterdam

Mw. dr. Dorenda van Dijken, gynaecoloog, Amsterdam

Mw. Marije Geukes, gynaecoloog, Enschede

Mw. dr Anna Musters, gynaecoloog, Amersfoort

Dr. Gijs Teklenburg, Zwolle

Mw. dr. Angelique van Dongen, gynaecoloog, Ede

Mw. dr. Femi Janse, gynaecoloog, Arnhem

Mw dr. Ina Beerendonk, gynaecoloog, Nijmegen

Dr. Jeroen van Dillen, gynaecoloog, Nijmegen

Informatie LOD

Specifiek zoeken?