Vacature Vice voorzitter (op termijn voorzitter) Plenaire Visitatie Commissie

9 augustus 2023

De Plenaire Visitatie Commissie (PVC) valt als commissie onder de Koepel Opleiding. De Koepel Opleiding houdt zich bezig met de inhoud van de opleiding tot gynaecoloog in de breedst mogelijke zin. De PVC is zowel adviserend aan de Koepel Opleiding, als aan de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en heeft tot taak om, op verzoek van de RGS, onderzoek in te stellen naar opleiders, opleidingsinstellingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme obstetrie & gynaecologie. Om uitvoering te geven aan deze taak organiseert de PVC (regionale) visitaties. Binnen de PVC zijn alle OOR’s (Onderwijs en Opleidings Regio’s) vertegenwoordigd door de universitaire hoofd-opleider en een niet-universitaire opleider. Op voordracht van de VAGO zijn voorts een 4-tal AIOS benoemd binnen de PVC, alsmede de NVOG vertegenwoordiger bij de RGS.

In verband met het voorziene vertrek van de huidige voorzitter en het doorschuiven van de huidige vice voorzitter begin 2024, heeft de PVC een vacature voor een vice voorzitter per 1 januari 2024.

De vice voorzitter is onderdeel van het Dagelijks Bestuur van de Koepel Opleiding en ondersteunt de voorzitter van de PVC. Onderdeel van de functie is achtervang voor deelname aan de Raad Opleiding vergadering van de FMS in onderlinge afstemming met de voorzitter van de PVC.

Tevens is de vice voorzitter de plaatsvervangend voorzitter van de PVC bij afwezigheid van de voorzitter. Het DB van de Koepel Opleiding vergadert 5x per jaar op donderdagen van 16:00 -18:00 uur (merendeel digitaal) en de plenaire vergadering van de PVC vindt 4x per jaar plaats op vrijdagmiddagen (afwisselend digitaal en fysiek omgeving Utrecht).

De beoogd vice voorzitter zal door de PVC worden voorgedragen aan het Bestuur van de NVOG en zal vervolgens door de ledenvergadering benoemd worden voor tenminste een termijn van 3 jaar, waarin het de verwachting is dat je in een tweede periode doorschuift als voorzitter van de PVC.

Wij bieden een leuke functie in het hart van de “opleidingskeuken” van de NVOG. We zoeken iemand die affiniteit heeft met de formele RGS-gestuurde kant van de opleiding en de ontwikkeling naar regionaal visiteren en evalueren van opleidingen (PVC deel), met enthousiasme om mee te denken in de ontwikkelingen op opleidingsgebied binnen de Koepel Opleiding.
Voor deze functie wordt een NU-opleider gezocht met ervaring als opleider of plaatsvervangend opleider.

Wij ontvangen graag uw schriftelijke sollicitatie met CV per email. Deze kunt u richten aan carolienkanne@nvog.nl,.

Informatie kan worden ingewonnen bij de huidige voorzitter PVC mw. dr. Nicol Smeets of de vice voorzitter PVC mw. dr. Maaike Oonk via Carolien Kanne (carolienkanne@nvog.nl).

Specifiek zoeken?