Update standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’

7 januari 2021

Het standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed 6 januari 2022 is wederom herzien. De aanpassingen die zijn doorgevoerd, betreffen met name de boostervaccinatie bij zwangeren. Voor het interval tussen de laatste vaccinatie en de boostervaccinatie wordt verwezen naar de recente adviezen op de RIVM-website. Deze intervallen zijn afhankelijk van het eerder gebruikte soort vaccinatie.

Specifiek zoeken?