DGRS (Dutch Gynaecologic Robot Society)

De Dutch Gynaecologic Robot Society (DGRS) is sinds 2021 een groep binnen de Pijler Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE). In de afgelopen jaren is gebleken dat de robotchirurgie binnen de gynaecologie niet meer is weg te denken. Er liggen zowel op het gebied van de patiënt als de operateur grote voordelen. De DGRS heeft als doel het bevorderen van kennis en netwerk binnen de Nederlandse robotchirurgie.

Bestuur DGRS
Dagelijks bestuur

 • Kees Gerestein, voorzitter
 • Paul van Kesteren, penningmeester
 • Tijmen Bonestroo, secretaris

Contact
Contactpersonen bestuur/website/opleiding DGRS.bestuur@gmail.com (Tijmen Bonestroo/Evelien Broekman)

NVOG-leden kunnen door in te loggen in het besloten ledengedeelte hier meer informatie over alle bestuursleden vinden.

Nieuws

 • Congressen/symposia
 • Nieuwe ontwikkelingen technisch

Opleiding
In 2021 is de eerste pilot gestart voor de differentiatie robotchirurgie in de opleiding van AIOS Gynaecologie. Dit is een traject van minimaal 12 maanden, waarin een portfolio wordt opgebouwd met verschillende ingrepen en trainingsdagen.

Website

 • in de toekomst actief
 • video’s

Nieuwsbrieven

Patiënteninformatie

Richtlijnen
Zie richtlijnendatabase

 • Hysterectomie
 • Myoomenucleatie
 • Sacrocolpo-/Sacrohysteropexie
 • Endometriose
 • Oncologie (stadiering/wertheim)

Wetenschappelijk onderzoek

 • Huidig wetenschappelijk onderzoek, global.
 • Kennishiaten

Andere vakgroepen/landen