Reactie NVOG op uitzending Nieuwsuur 21 december 2023

22 december 2023

In de Nieuwsuur uitzending van 21 december is er aandacht voor de zorgen over de patiëntenzorg voor vrouwen met myomen. De NVOG uit haar bezorgdheid over het aantal vrouwen dat de keuze maakt voor een baarmoederverwijdering zonder volledige informatie over alternatieve behandelingen te hebben gekregen.

Een veel besproken alternatief voor een baarmoederverwijdering is een embolisatiebehandeling. Verschillen tussen ziekenhuizen in Nederland bij baarmoederverwijdering en het aanbieden van embolisatie suggereren dat niet overal dezelfde mate van counseling plaatsvindt. Het is bekend dat 70-90% van de gynaecologen de optie van embolisatie bespreekt met de patiënt. We erkennen dat dit een voortdurend leerproces is.

Het is en blijft de taak van de gynaecoloog om de patiënt zo goed mogelijk voor te lichten over alle mogelijke behandelopties. Samen met de gynaecoloog kiest de goed voorgelichte patiënt dan voor de behandeling die het beste bij haar past. Om dat proces te bevorderen worden keuzehulpen gemaakt. De embolisatiecijfers waar over gesproken wordt in de uitzending zijn bekend. Daarom hebben gynaecologen en interventieradiologen de handen ineengeslagen en de keuzehulp Myomen ontwikkeld. Deze is afgelopen mei gepubliceerd: www.keuzehulp.info/myomen.

De NVOG benadruk dat iedere patiënt uniek is en dat de juiste behandeling dan ook per patiënt verschilt. Het is van essentieel belang dat vrouwen goed geïnformeerd worden door hun gynaecoloog, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de vrouw zelf, en de keuzehulp biedt hierbij waardevolle ondersteuning.

Ook helpt het als er in ziekenhuizen goede samenwerkingsverbanden zijn tussen de interventieradiologen, gynaecologen en anesthesiologen. Het expertisecentrum in Tilburg en het ziekenhuis Gelderse Vallei zijn daar goede voorbeelden van. Bij gebrek aan embolisatie mogelijkheden in een ziekenhuis is het zaak dat de patiënt goed doorverwezen kan worden naar een kliniek waar dit wel kan.

Aan de NVOG nu de taak om te zorgen dat de keuzehulp goed geïmplementeerd wordt. Dat doen we door de keuzehulp intern te verspreiden, te zorgen dat vrouwspecifieke zorg meer aandacht krijgt, en door voorlichting te geven op congressen.

De NVOG is vastberaden om kwalitatieve zorg te waarborgen en vrouwen in staat te stellen een behandeling te kiezen die het beste bij haar past. Daarbij is het belangrijk dat iedereen waar dan ook, dezelfde informatie krijgt en de keuze voor een behandeling op dezelfde informatie baseert. De missie van de NVOG is de beste kwaliteit van zorg bieden, aan elke vrouw, in iedere fase van haar leven. Daar hoort bij dat de gynaecoloog op een onafhankelijke manier informatie voorlegt zodat de patiënt, samen met haar arts, de keuze kan maken die bij haar unieke situatie past.

Specifiek zoeken?