Louis Schellekens prijs voor beste Nederlandse proefschrift

De Louis Schellekens prijs wordt eens in de twee jaar voor elke pijler van de NVOG (dit houdt in: twee keer per jaar) uitgereikt voor het beste proefschrift verschenen binnen het aandachtsgebied en bestaat uit een geldbedrag van € 1.000. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de Wim Schellekens Stichting.

Najaar 2023 kwamen proefschriften uit het aandachtsgebied van Algemene Gynaecologie (pijler Gyaecologie) en Verloskunde/PND (pijler FMG) aan bod, met als winnaars dr. Sanne Stegwee: ‘Niche development after caesarean section – impact and preventive strategies’ (pijler Gynaecolgie) en dr. Hanke Wiegers: ‘Progress in prevention and prediction of venous thromboembolism in women'(pijler FMG).

Najaar 2022 kwamen proefschriften uit het aandachtsgebied van Oncologie (pijler Oncologie) en Voortplantingsgeneeskunde (pijler VPG) aan bod, met als winnaars: dr. Miranda Steenbeek: ‘Prevention and etiology of serous cancer of the female genital tract‘ en dr. Nienke van Welie: ‘Diagnostic and therapeutic consequences of evaluating the fallopian tubes in infertility’.

Najaar 2021 ging de prijs in het aandachtsgebied Verloskunde/PND (pijler FMG) naar Hans van den Heuvel voor zijn proefschrift ‘Digital health in obstetric care‘. Pleun Beelen won met haar proefschrift ‘Tailoring treatment for women with heavy menstrual bleeding’ de prijs in het aandachtsgebied van Algemene Gynaecologie (pijler Gynaecologie).

Najaar 2020 kwamen proefschriften uit het aandachtsgebied van Oncologie (pijler Oncologie) en Voortplantingsgeneeskunde (pijler VPG) aan bod, met als winnaars: dr. Nienke Weiss: ‘Clomiphene citrate in PCOS‘  en dr. Michelle van der Linden: ‘Vulvar paget disease‘.

Voorjaar 2019 kwamen proefschriften uit het aandachtsgebied van Algemene Gynaecologie (pijler Gynaecologie) en Verloskunde/PND (pijler FMG) aan bod, met als winnaars: dr. Iris Grooten: ‘Barriers and challenges in hyperemesis gravidarum research’ en dr. Margot Koeneman: ‘Strategies for non-invasive management of high-grade CIN:  prognostic biomarkers and immunotherapy’ .

Voorjaar 2018 kwamen proefschriften uit het aandachtsgebied van Oncologie (pijler Oncologie) en Voortplantingsgeneeskunde (pijler VPG) aan bod, met als winnaars: dr. E. Stelloo: ‘Molecular alterations in endometrial cancer, implications for clinical management‘ en dr. A. van Oers: ‘Lifestyle intervention in obese infertile women’.

Najaar 2017 kwamen proefschriften uit het aandachtsgebied van Algemene Gynaecologie (pijler Gynaecologie) en Verloskunde/PND (pijler FMG) aan bod, met als winnaars: dr. J. Labrie: ‘Towards patient centered care in female urinary stress incontinence’ en dr. N. Burger: ‘Developmental origins of increase nuchal translucency’.

Specifiek zoeken?