Oproep voor postoperatieve wondfoto’s voor project herkenning van wondinfecties door kunstmatige intelligentie

7 juli 2023

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is er gestart met het project ‘Herkenning van wondinfecties op foto’s door kunstmatige intelligentie’. De NVOG heeft zitting in de betreffende werkgroep. Het project wordt gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Beschik je over een database van postoperatieve wondfoto’s en interesse in samenwerking? Bekijk de informatie.

.

Specifiek zoeken?