Ontbijtsessie ‘Professionaliseren samenwerking in de geboortezorg’, vrijdag 12 mei van 8.00u-9.00u

20 april 2023

Adviesbureau SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de handreiking ‘versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg’ geschreven. Het doel van de handreiking is geboortezorgverleners inspiratie en tips bieden om de samenwerking te verbeteren en/of te professionaliseren. In het verlengde daarvan organiseert SiRM op vrijdag 12 mei van 8.00 -9.00 uur een digitale ontbijtsessie voor geboortezorgverleners- en aanbieders. Onder andere vertelt gynaecoloog Bas Nij Bijvank wat het hun VSV opgeleverd heeft om de financiële impact van zorgpadverbeteringen door te rekenen. Daarnaast is het de bedoeling om ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van professioneel samenwerken met elkaar uit te wisselen. Lees meer informatie over de uitnodiging en schrijf je in (inschrijven kan t/m 8 mei).

Specifiek zoeken?