Melden bijwerkingen koperspiralen en koperballetjes

12 maart 2021

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM heeft deze week gepubliceerd dat er afgelopen jaar relatief meer meldingen zijn gedaan over de koperballetjes Ballerine dan over andere koperspiralen. De meldingen gingen vooral over (gedeeltelijke) uitstoting van het spiraaltje en zwangerschap.

De NVOG en het NHG ondersteunen de oproep van het MEBI aan zorgverleners om bijwerkingen en problemen met de Ballerine, maar ook met andere koperspiralen, te melden bij het MEBI. Dit kan via de website van MEBI:  www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl.

Koperspiraaltjes zijn medische hulpmiddelen. Bijwerkingen kunnen daarom niet gemeld worden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Bijwerkingen of problemen met de hormoonspiraal kunnen wél worden gemeld bij Lareb.

Vanwege het beperkte onderzoek en beperkte ervaring met deze nieuwe vorm van koperspiraaltjes wordt Ballerine niet aanbevolen in de NHG-Standaard Anticonceptie.

Meer informatie

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van het RIVM: Meld mogelijke bijwerkingen koperspiraaltjes bij MEBI.

Specifiek zoeken?